Napisz do nas
Napisz do nas 574 287 779
BAZA WIEDZY

Kredyt inwestycyjny na utworzenie nowego gospodarstwa – najważniejsze informacje

Kredyt inwestycyjny na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40. roku życia (Symbol nMR) jest jednym z kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania. Poznaj jego zasady i warunki. Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej formy pomocy finansowej dla rolników.

Przeznaczenie kredytu inwestycyjnego dla rolników

Kredytu inwestycyjnego nMR udziela się na utworzenie albo na urządzenie gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, gdzie są lub będą prowadzone następujące działalności wspomagane przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie;
 • uprawa roślin wieloletnich;
 • rozmnażanie roślin;
 • chów i hodowla zwierząt;
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt;
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;
 • chów i hodowla żab;
 • działy specjalne produkcji rolnej;
 • kiszenie ogórków i kapusty w gospodarstwach rolnych prowadzących ich produkcję.

Kredyt inwestycyjny na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego pozwala na realizację działań przyczyniających się do zwiększenia oferty towarowej oraz lepszego jej dostosowania do potrzeb rynku, poprawy efektywności i zmniejszenia kosztów produkcji, promocji produktów rolnych, poprawy warunków w zakresie wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i warunków pracy, a także do tworzenia bazy surowcowej upraw roślin energetycznych.

Kto może ubiegać się o kredyt inwestycyjny na utworzenie nowego gospodarstwa/urządzenie już utworzonego?

Na uzyskanie kredytu preferencyjnego z dopłatą do oprocentowania mają szansę osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, podejmujące lub prowadzące działalność rolniczą w formach wspieranych przez ARiMR. O zobowiązanie z dofinansowaniem mogą wnioskować osoby, które:

 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie ukończyły 40 roku życia;
 • posiadają wykształcenie rolnicze albo mają udokumentowany 3-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym bądź dziale specjalnym produkcji rolnej o kierunku zgodnym z działalnością, na jaką zostanie przeznaczony kredyt;
 • mogą być rencistami, jeśli prawo do renty zostało ustalone z tytułu innego niż niezdolność do pracy albo z powodu częściowej niezdolności do pracy na podstawie przepisów innych niż przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • nie są emerytami.

Kredyt inwestycyjny na utworzenie nowego gospodarstwa – na jakie inwestycje uda się go przeznaczyć?

Preferencyjne zobowiązanie z dopłatą do oprocentowania, zgodnie z zasadami ARiMR, rolnik może przeznaczyć na sfinansowanie:

 • budowy, przebudowy i remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży (również sprzedaży bezpośredniej), razem ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, a także remontu związanego z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeśli rozbiórka okazuje się niezbędna w celu realizacji inwestycji;
 • zakupu lub instalacji maszyn rolniczych, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania oraz przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży;
 • zakupu użytków rolnych;
 • zakupu budynków albo budowli, w tym zakupu budynku inwentarskiego z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi;
 • założenia lub wyposażenia sadów lub plantacji wieloletnich;
 • wyposażenia pastwisk i wybiegów dla zwierząt;
 • budowy ujęć wody, zakupu i instalacji urządzeń do uzdatniania lub magazynowania wody;
 • zakupu albo budowy budynków, zakupu i instalacji maszyn i urządzeń służących ochronie środowiska i poprawie warunków utrzymania zwierząt;
 • zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, do utwardzania placów manewrowych, wykonania melioracji;
 • zakupu kotłowni ogrzewającej budynki i budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ogrodzenia gospodarstwa rolnego;
 • zakupu komputerów i oprogramowań (w tym programów księgowych) mających ułatwić prowadzenie działalności rolniczej;
 • kosztów ogólnych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, jeśli nie przekraczają one 12% kwoty kredytu i obejmują opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji, opłaty za patenty lub licencje, koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego, konserwatorskiego i koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji (do wysokości 2% ich wartości).

Opisane powyżej inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich (dłuższych niż 3 lata i trwających przynajmniej do końca okresu kredytowania). Co ważne, budowa, przebudowa i remont budynków lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga zgody właściciela.

Warunki udzielania kredytu

Kwota przyznanego zobowiązanie nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł. Łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację kilku inwestycji równocześnie nie powinna przekroczyć 8 mln zł. Ustalając kwotę zobowiązania bierze się pod uwagę kwoty kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania, jeżeli nie zostały jeszcze spłacone. Wkład własny obejmuje wyłącznie nakłady związane z inwestycją realizowaną w oparciu o uzyskane środki. Z kolei oprocentowanie kredytu jest zmienne i musi wynosić mniej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Odsetki należne bankowi opłaca zarówno kredytobiorca (w wysokości 0,25 powyższego oprocentowania, nie mniej jednak niż 2), jak i ARiMR (w pozostałej części). Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy gospodarstwom rolnym m.in. stosując dopłaty do oprocentowania zobowiązań finansowych. Kredyt na utworzenie nowego gospodarstwa pozwala na zdobycie pieniędzy na zakup maszyn rolniczych i dokonanie wielu innych inwestycji, dlatego – jeśli spełniasz warunki niezbędne do jego uzyskania – powinieneś rozważyć złożenie wniosku o środki, które pozwolą stworzyć nowoczesne i przyjazne środowisku gospodarstwo rolne.

Nie czekaj. Z nami szybko uzyskasz najlepsze finansowanie.

Skontaktuj się z nami!
kredyt z cosme

Rodzaje kredytów rolniczych

Kredyty rolnicze są produktami dedykowanymi osobom zajmującym się hodowlą zwierząt i uprawą roślin, dostosowanymi do specyfiki prowadzenia działalności rolniczej, w tym do sezonowości osiągania dochodów. Warto w ich przypadku wiedzieć, że istnieją…

Czytaj więcej
Kredyt na zakup maszyn i urządzeń rolniczych

Leasing dla rolnika – sezonowe rozłożenie rat

Zakup maszyn rolniczych to jedna z podstawowych czynności, która gwarantuje rozwój gospodarstwa każdego rolnika. Większość z włodarzy nie jest w stanie opłacić sprzętu z własnej kieszeni, a z pomocną dłonią przychodzą firmy…

Czytaj więcej
kredyt z cosme

Zakup maszyn rolniczych – leasing czy kredyt – co wybrać?

Zakup maszyn rolniczych jest dla rolnika identycznym zabiegiem jak sfinansowanie nowego pojazdu dla przedsiębiorcy z branży logistycznej. W obu przypadkach bardzo ciężko opłacić nowy sprzęt z własnej kieszeni, dlatego z pomocną dłonią do…

Czytaj więcej

Czym jest kredyt rolniczy?

Kupno środków ochrony roślin, specjalistycznych maszyn czy nawozów to tylko niektóre wydatki, z jakimi muszą radzić sobie rolnicy. Skąd osoby prowadzące gospodarstwa rolne mogą pozyskać środki potrzebne w swojej działalności? Banki przygotowały…

Czytaj więcej

Prowadzisz działalność rolniczą? Zobacz, na co możesz dostać kredyt!

Szukasz dodatkowych środków na rozwój swojej działalności? Jako rolnik możesz skorzystać z szeregu kredytów na preferencyjnych warunkach. Na co dostaniesz pieniądze? Sprawdź! Kredyt rolniczy na zakup ziemi – kiedy warto się na…

Czytaj więcej
Agro fundusz - wsparcie, pomoc w pozyskaniu finansowania

Problemy finansowe rolników – jak je rozwiązać?

Przejściowe problemy finansowe to coś, z czym boryka się co drugi rolnik. Jak się zachować w przypadku ich wystąpienia, by szybko odzyskać kontrolę nad własnymi finansami i zacząć zarabiać? Podpowiadamy! Rozsądne prognozowanie…

Czytaj więcej

Kredyt rolniczy a konsumencki – podobieństwa i różnice

Specyfika pracy rolnika sprawia, że ciężko porównać go z innymi klientami szukającymi finansowania inwestycji. Dlatego też banki coraz częściej oferują specjalne rozwiązania przeznaczone tylko dla tej grupy docelowej. Sprawdź, czym taki kredyt…

Czytaj więcej
kredyt z cosme

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o dwóch nowych dofinansowaniach z PROW

Z pewnością słyszałeś już o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, a może nawet otrzymałeś już z niego jakieś dotacje. A czy wiesz, że w ramach niego jeszcze w tym roku możesz skorzystać z…

Czytaj więcej