Napisz do nas
Napisz do nas 574 287 779
BAZA WIEDZY

Kredyt inwestycyjny na utworzenie nowego gospodarstwa – najważniejsze informacje

Kredyt inwestycyjny na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40. roku życia (Symbol nMR) jest jednym z kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania. Poznaj jego zasady i warunki. Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej formy pomocy finansowej dla rolników.

Przeznaczenie kredytu inwestycyjnego dla rolników

Kredytu inwestycyjnego nMR udziela się na utworzenie albo na urządzenie gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, gdzie są lub będą prowadzone następujące działalności wspomagane przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie;
 • uprawa roślin wieloletnich;
 • rozmnażanie roślin;
 • chów i hodowla zwierząt;
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt;
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;
 • chów i hodowla żab;
 • działy specjalne produkcji rolnej;
 • kiszenie ogórków i kapusty w gospodarstwach rolnych prowadzących ich produkcję.

Kredyt inwestycyjny na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego pozwala na realizację działań przyczyniających się do zwiększenia oferty towarowej oraz lepszego jej dostosowania do potrzeb rynku, poprawy efektywności i zmniejszenia kosztów produkcji, promocji produktów rolnych, poprawy warunków w zakresie wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i warunków pracy, a także do tworzenia bazy surowcowej upraw roślin energetycznych.

Kto może ubiegać się o kredyt inwestycyjny na utworzenie nowego gospodarstwa/urządzenie już utworzonego?

Na uzyskanie kredytu preferencyjnego z dopłatą do oprocentowania mają szansę osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, podejmujące lub prowadzące działalność rolniczą w formach wspieranych przez ARiMR. O zobowiązanie z dofinansowaniem mogą wnioskować osoby, które:

 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie ukończyły 40 roku życia;
 • posiadają wykształcenie rolnicze albo mają udokumentowany 3-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym bądź dziale specjalnym produkcji rolnej o kierunku zgodnym z działalnością, na jaką zostanie przeznaczony kredyt;
 • mogą być rencistami, jeśli prawo do renty zostało ustalone z tytułu innego niż niezdolność do pracy albo z powodu częściowej niezdolności do pracy na podstawie przepisów innych niż przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • nie są emerytami.

Kredyt inwestycyjny na utworzenie nowego gospodarstwa – na jakie inwestycje uda się go przeznaczyć?

Preferencyjne zobowiązanie z dopłatą do oprocentowania, zgodnie z zasadami ARiMR, rolnik może przeznaczyć na sfinansowanie:

 • budowy, przebudowy i remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży (również sprzedaży bezpośredniej), razem ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, a także remontu związanego z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeśli rozbiórka okazuje się niezbędna w celu realizacji inwestycji;
 • zakupu lub instalacji maszyn rolniczych, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania oraz przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży;
 • zakupu użytków rolnych;
 • zakupu budynków albo budowli, w tym zakupu budynku inwentarskiego z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi;
 • założenia lub wyposażenia sadów lub plantacji wieloletnich;
 • wyposażenia pastwisk i wybiegów dla zwierząt;
 • budowy ujęć wody, zakupu i instalacji urządzeń do uzdatniania lub magazynowania wody;
 • zakupu albo budowy budynków, zakupu i instalacji maszyn i urządzeń służących ochronie środowiska i poprawie warunków utrzymania zwierząt;
 • zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, do utwardzania placów manewrowych, wykonania melioracji;
 • zakupu kotłowni ogrzewającej budynki i budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ogrodzenia gospodarstwa rolnego;
 • zakupu komputerów i oprogramowań (w tym programów księgowych) mających ułatwić prowadzenie działalności rolniczej;
 • kosztów ogólnych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, jeśli nie przekraczają one 12% kwoty kredytu i obejmują opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji, opłaty za patenty lub licencje, koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego, konserwatorskiego i koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji (do wysokości 2% ich wartości).

Opisane powyżej inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich (dłuższych niż 3 lata i trwających przynajmniej do końca okresu kredytowania). Co ważne, budowa, przebudowa i remont budynków lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga zgody właściciela.

Warunki udzielania kredytu

Kwota przyznanego zobowiązanie nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł. Łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację kilku inwestycji równocześnie nie powinna przekroczyć 8 mln zł. Ustalając kwotę zobowiązania bierze się pod uwagę kwoty kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania, jeżeli nie zostały jeszcze spłacone. Wkład własny obejmuje wyłącznie nakłady związane z inwestycją realizowaną w oparciu o uzyskane środki. Z kolei oprocentowanie kredytu jest zmienne i musi wynosić mniej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Odsetki należne bankowi opłaca zarówno kredytobiorca (w wysokości 0,25 powyższego oprocentowania, nie mniej jednak niż 2), jak i ARiMR (w pozostałej części). Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy gospodarstwom rolnym m.in. stosując dopłaty do oprocentowania zobowiązań finansowych. Kredyt na utworzenie nowego gospodarstwa pozwala na zdobycie pieniędzy na zakup maszyn rolniczych i dokonanie wielu innych inwestycji, dlatego – jeśli spełniasz warunki niezbędne do jego uzyskania – powinieneś rozważyć złożenie wniosku o środki, które pozwolą stworzyć nowoczesne i przyjazne środowisku gospodarstwo rolne.

Nie czekaj. Z nami szybko uzyskasz najlepsze finansowanie.

Skontaktuj się z nami!

Leasing czy kredyt – na co się zdecydować przy zakupie nowych maszyn rolniczych?

W gospodarstwie potrzebne są maszyny rolnicze, gdy szukasz więc nowych, musisz podjąć decyzję dotyczącą ich finansowania. Będzie to spory wydatek, który znacząco może obciążyć Twój budżet. Dlatego też zamiast wykładać pełną sumę,…

Czytaj więcej
Kredyt na zakup maszyn i urządzeń rolniczych

Co musisz wiedzieć przed wzięciem rolniczego kredytu hipotecznego?

Banki zwykle nie oferują specjalnych kredytów hipotecznych przeznaczonych wyłącznie dla rolników, dlatego osoba prowadząca działalność rolniczą przechodzi przez takie same procedury, co pozostali klienci instytucji finansowych. Rozbieżności pojawiają się dopiero w związku…

Czytaj więcej

W jakim banku dostaniesz kredyt rolniczy?

Z pewnością jesteś świadomy tego, że nie każdy bank patrzy na rolnika łaskawym okiem – w końcu nieregularne zarobki sprawiają, że przedstawiciele tej grupy nie są zbyt wysoko oceniani przez bankowych analityków….

Czytaj więcej

Oddłużanie gospodarstwa rolnego – jakie masz możliwości?

Szacuje się, że obecne zadłużenie polskich gospodarstw rolnych sięga niemalże 160 milionów złotych. Kolejne kredyty zaciągane na rozwój Twojego gospodarstwa rolnego stają się coraz większym ciężarem? Zobacz, jakie masz możliwości, by je…

Czytaj więcej

Czym jest COSME?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w początkowych etapach działania na rynku, zazwyczaj potrzebują wsparcia pieniężnego. Otrzymanie odpowiednich środków finansowych często okazuje się problemem, zwłaszcza jeśli nowo powstała firma do sprawnego funkcjonowania wymaga…

Czytaj więcej
Agro Fundusz kredyt gotówkowy dla rolnika doradca

Kredyty na maszyny i urządzenia rolnicze – co powinieneś wiedzieć przed wyborem banku?

Żniwa w pełni. Niebawem rolnicy będą mogli cieszyć się z zebranych plonów. Wielkości zbiorów będą też na pewno powodem do przemyśleń o tym, jak jeszcze można rozwinąć swoje gospodarstwo. Jedną z lepszych…

Czytaj więcej
rolnik, który uzyskał pomoc z BIK

Czy leasing maszyn rolniczych się opłaca?

Czy leasing maszyn rolniczych się opłaca to nie do końca oczywiste pytanie? Leasing, czyli alternatywa dla kredytu w banku, staje się coraz popularniejszą formą finansowania zakupu sprzętu rolniczego. Można nim objąć zarówno…

Czytaj więcej

Jak przygotować się do wzięcia kredytu?

Nie ulega wątpliwości, że rolnicy wyjątkowo często korzystają z finansowania zewnętrznego w formie kredytów. Ty również się nad tym zastanawiasz? Zobacz, co warto przemyśleć, zanim podejmiesz decyzję o wzięciu kredytu dla rolnika!…

Czytaj więcej